Památky
Výběrové řízení
Nadace
Naše působnost
Židovská obec Plzeň
Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň
IČO: 49777122
DIČ: CZ49777122
telefon: +420 377 235 749
            +420 377 223 346
fax:      +420 377 235 749
e-mail:  zoplzen@zoplzen.cz

Úřední hodiny
Po-Pá   09:00 - 13:00



Kontakt
Židovská obec v Plzni, zapsaná v registru MKČR sdružuje občany hlásící se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou příslušníky jiných náb-ských společenství, církví nebo jiné ŽO sdružené ve FŽO a jsou příslušnými orgány přijati.
ŽO v duchu židovských tradic zajišťuje náb-ženský a kulturní život svých členů, jejich sociální potřeby a pečuje o kulturní a náb-ženské památky /synagogy, hřbitovy, muzea,  památníky apod./.
ŽO zároveň aktivně brání židovskou pospolitost proti všem projevům antisemitismu, fašismu, rasismu a diskriminace a chrání památku jejich obětí. ŽO je členem Federace židovských obcí v ČR.
Luach
FŽO v ČR:
Židovské obce:
Brno
Děčín
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Teplice
Ústí nad Labem
Izrael
Blízký východ
Z domova
Antisemitismus
Kultura
Nové knihy
Věda, technika
Ekonomika
Sport
Stanovy ŽO Plzeň (pdf)
Statut FŽO (pdf)
O nás
Sociální služby poskytované obětem nacismu jsou podporovány grantem poskytovaným Claims Conference (organizací zabývající se odškodněním obětí holocaustu).
Program je financován z Claims Conference a rovněž z Programu naléhavé pomoci pro oběti nacismu pod vedením Okresního soudu Spojených států dohlížejícího na soudní řízení ve věci sporu o aktiva obětí holocaustu (Švýcarské banky).

úterý 12.9.2017 19.30 Stará synagoga,
 Smetanovy sady 5, Plzeň
Barokní hudba a Starý zákon
účinkuje komorní soubor Atlantis Collegium
program: G.F.Händel, A. Vivaldi, G.B.Cervetto, H.Eccles, R.Haas

Vstupné: 160,-Kč plné, 120,- Kč slevy (studenti, důchodci,
ZTP)

Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a na místě hodinu před koncertem.
Cyklus pořádá Spolek Koncerty Plzeňsko ve spolupráci s Židovskou obcí Plzeň.
Uspořádáno za podpory Nadace 700 let města Plzně a firmy ISCAR ČR, s.r.o. .

This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software