Events

Přijměte naše pozvání

Velká synagoga

...naprostá velkolepost

The Great Synagogue
The Great Synagogue
The Great Synagogue

Proč stojí za návštěvu?

NEJVĚTŠÍ
Velká synagoga v Plzni je považována za největší synagogu v České republice a patří k největším v Evropě i ve světě.
POSLEDNÍ MOŽNOST JI NAVŠTÍVIT
Restaurátorské práce v interiéru synagogy započnou v roce 2019 a budou trvat několik let. Po tuto dobu budou možnosti synagogu navštívit výrazně omezeny.
UNIKÁTNÍ STYL
Synagoga byla postavena v neorenesačním stylu s bohatou vnitřní výzdobou.
DOSTUPNÁ
Velká synagoga se nachází nedaleko Staré synagogy a historického centra.

Historie Velké synagogy

The Great Synagogue Od poloviny 19. století se počet židovských obyvatel, kteří se zde po svém vypovězení po roce 1504 mohli opětovně usazovat, strmě vzrůstal. V roce 1854 žilo v Plzni 249 židů, v roce 1870 již 1207.
Nevíme sice přesně, kdy se o stavbě třetí novodobé synagogy začalo uvažovat, ale již roku 1874 za tímto účelem zakupuje zdejší židovská obec pozemek se zájezdním hostincem a stájí na 60 koní na plzeňském předměstí. Ačkoliv se obec zavázala na tomto pozemku vystavit do dvou let dvoupatrovou budovu, v následujících letech se započetím stavby otálí a několikrát žádá město o prodloužení této lhůty.
Změna nastává v den 40. výročí usednutí na trůn císaře Františka Josefa I., kdy byl (2.12.1888) položen základní kámen nové synagogy dle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera. Dva měsíce nato jsou již představitelé plzeňské obce nuceni konstatovat, že náklady plánované výstavby přesáhly místními cenami finančnční možnosti obce a v srpnu 1889 od původních plánů a další spolupráce s architektem Fleischerem zcela upouští. V nálsedujících měsících obec nechává zpracovat několik variantních skic, které podmínila vytvořením 1200 míst k sezení, stejně jako i celkovými náklady včetně mobiliáře ve výši 200 000 zlatých. Na dobrozdání znalců a poté, co se Emanuel Klotz vzdal honoráře za vypracování stavebních plánů, pokud by byl pověřen vlastní výstavbou, stává se tento známý plzeňský stavitel a majitel cihelen autorem největší synagogy v ČR a druhé největší v Ervopě.
V listopadu téhož roku jsou nové plány schváleny, počátkem března 1891 jse stavba započata a v srpnu 1893 ukončena.
Z pamětního listu, jež byl uložen v kopuli na špičce severní věže synagogy se dozvídáme, že celkové náklady na výstavbu činily 141 092,06 zlaté a k získání dalších finančních prostředků si obec sjednala úvěr ve výši 100 000 zlatých se splatností 33 a půl roku a s 4% úrokem.
Synagoga byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 7.9.1893 tak, aby byla již v užívání na židovský nový rok 5654, který začínal v neděli večer.
Z nově vybudované synagogy se ovšem plzeňští židé netěšili příliš dlouho. V lednu 1942 bylo třemi transporty nacisty deportováno do Terezína 2605 židů z Plzně. Od zničení Velkou synagogu nejspíše zachánila poloha mezi dvěma domy a také skutečnost, že sloužila jako prodejní sklad nábytku deportovaných židů a později se stala pracovní dílnou, kde se šily uniformy německým vojákům.
Boje o osvobození města na konci války dodnes připomínají viditelné otvory po kulkách na deskách desatera na vrcholku průčelí synagogy.
Po válce se synagoga navrátila židovské náboženské obci, která však byla po válečných útrapách značně zdecimována, vždyť se jich do Plzně z koncentračních táborů vrátilo pouhých 204. Plzeňští židé, kteří holocaust přežili, často emigrovali do Izraele nebo Spojených států.
Jen zázrakem přečkala synagoga i období komunistické zvůle a nebyla přestavena na městské lázně či tržnici. Postupně se její již tak žalostný stav zhoršoval a byla ponechána na pospas svému osudu.
Snaha židovské obce o záchranu této památky vyvrcholila v letech 1994 - 1998, kdy došlo k částečné rekonstrukci. Slavnostního znovuotevření synagogy na židovský svátek Tu biŠvat (11.2.1998) se zúčastnili přední představitelé města a státu.
V čoučasné době slouží synagoga svému původnímu účelu, zároveň je využívána jako výstavní a koncertní sál a úsilí židovské obce o dokončení její opravy kontinuálně pokračuje.

Otevírací doba

V turistické sezóně (Duben-Říjen) je synagoga otevřena každý den od neděle do pátku od 10 do 18 hodin.
Během šabatů, stejně jako i v době židovských svátků je synagoga pro veřejnost uzavřena.
I když usilujeme o to, abychom dostáli našemu přání, zajistit, aby byla synagoga pro veřejnost co nejdéle přístupná, přeci jen toho vždy nelze dosáhnout a musíme zkrátit otevírací dobu - v naprosté většině případů kvůli přípravě večerních koncertů. Proto jsme pro Vás připravili kalendář, kde si můžete otevírací dobu ověřit online. Nebo pokud organizujete návštěvu skupiny turistů, dejte nám vědět a my již za Vás ohlídáme, aby Vaše návštěva proběhla přesně podle Vašich plánů.

Rezervační systém


Vstupné a služby

Popis Cena
Základní Kč 80,-/návštěvník
Děti do 10 let Kč 0,-/návštěvník
Děti 10-15 let Kč 50,-/návštěvník
Rodinná sleva Minimálně 2 dospělí + 1 dítě Kč 130,-/rodina
Hromadná sleva Pouze pro skupiny od 15 návštěvníků. Kč 70,-/návštěvník
Doprovod Ped.dozor, průvodci, doprovod vozíčkářů apod. Kč 0,-/návštěvník
Anglicky hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 500,-/skupina
Německy hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 500,-/skupina
Česky hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 250,-/skupina

Kontakt

Velká synagoga

sady Pětatřicátníků 11
Plzeň, Česká republika
zoplzen@zoplzen.cz
  Synagoga: +420 377 223 558
  Rezervace: +420 377 235 749
  GPS 49.7467511N, 13.3729783E

Stará synagoga

...skrytá krása

The Old Synagogue
The Old Synagogue
The Old Synagogue

Proč stojí za návštěvu?

NEJSTARŠÍ
Stará synagoga je nejstarší dochovanou synagogou v Plzni.
NOVĚ ZRESTAUROVÁNA
V roce 2014 byla synagoga zcela zrestaurována a obnovena.
JEDINEČNÁ
Dřevěný kazetový strop, na omítku malovaný zdobný baldachýn kolem Aron HaKodeš, stejně jako i dvě nad sebou situované ženské galerie činí z této synagogy jedinečný skvost celorepublikového významu.
STÁLÁ EXPOZICE
Expozice na první ženské galerii nabízí vhled do židovských dějin v rámci regionu, naopak druhá galerie je věnována úvodu do židovských zvyků a tradic.
DOSTUPNÁ
Stará synagoga je situována nedaleko Velké synagogy (cca 250m) a historického centra města (cca 250 m).
UKRYTÁ
Před zraky veřejnosti je skryta. Nachází se ve dvoře budovy se zelenou fasádou a lékárnou Menora ve Smetanových sadech 5 a každého svého objevitele zcela jistě okouzlí.

Historie Staré synagogy

Revitalizace židovských památek v ČR Stará synagoga v Plzni byla postavena v roce 1859 podle projektu Martina Stelzera.
Jedná se o budovu v neorománském slohu s pomocným vnějším schodištěm do patra, které slouží jako únikový východ.
Do hlavního sálu je vestavěna dvoupatrová ženská galerie na dřevěných sloupech. Výzdoba dřevěného svatostánku, obnoveného při rekonstrukci budovy v letech 2010-2014, je doplněna iluzorní malbou na omítce. Synagoga byla od roku 1869 vybavena varhanami, ty se však nedochovaly.
Po výstavbě tzv. Velké synagogy na Klatovské třídě (roku 1892) sloužila Stará synagoga jen k příležitostným akcím. Dnes se jedná o aktivní zasvěcenou synagogogu.
Celkové náklady na obnovu Staré synagogy dosáhly v rámci projektu “Revitalizace židovských památek” Kč 31.939.000,-.

Otevírací hodiny

V turistické sezóně (Duben-Říjen) je synagoga otevřena každý den od neděle do pátku od 10 do 18 hodin.
Během šabatů, stejně jako i v době židovských svátků je synagoga pro veřejnost uzavřena.
I když usilujeme o to, abychom dostáli našemu přání, zajistit, aby byla synagoga pro veřejnost co nejdéle přístupná, přeci jen toho vždy nelze dosáhnout a musíme zkrátit otevírací dobu - v naprosté většině případů kvůli přípravě večerních koncertů. Proto jsme pro Vás připravili kalendář, kde si můžete otevírací dobu ověřit online. Nebo pokud organizujete návštěvu skupiny turistů, dejte nám vědět a my již za Vás ohlídáme, aby Vaše návštěva proběhla přesně podle Vašich plánů.

Rezervační systém


Vstupné a služby

Popis Cena
Základní Kč 55,-/návštěvník
Děti do 10 let Kč 0,-/návštěvník
Děti 10-15 let Kč 40,-/návštěvník
Rodinná sleva Minimálně 2 dospělí + 1 dítě Kč 80,-/rodina
Hromadná sleva Pouze pro skupiny od 15 návštěvníků. Kč 50,-/návštěvník
Doprovod Ped.dozor, průvodci, doprovod vozíčkářů apod. Kč 0,-/návštěvník
Anglicky hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 500,-/skupina
Německy hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 500,-/skupina
Česky hovořící průvodce Nutné objednat předem. Kč 250,-/skupina

Kontakt

Stará synagoga

vnitroblok Smetanovy sady 5
Plzeň, Česká republika
zoplzen@zoplzen.cz
  Rezervace: +420 377 235 749
  GPS: 49.7445586N, 13.3742767E

EU
EU
EU

FAQ

Židovská obec Plzeň čítá 96 členů. Téměř polovina z nich žije přímo v Plzni.

Její členové se hlásí k moderní ortodoxii, konzervativnímu či reformnímu proudu nebo smýšlí čistě sekulárně. 54% členské základny je tvořeno ženami. Průměrný věk našich členů je 61 let.

Příjem obce pochází zejména z pronájmů svého majetku a vstupného do plzeňských synagog. Rekonstrukce, opravy a údržba našich nemovitostí je ve většině případů hrazena z našich vlastních zdrojů, částečně z fundraisingu.

Sociální program - většinou zaměřen na péči o přeživší holocaustu - je téměř plně hrazen z Claims Conference a Nadačního fondu obětem holocaustu.

V Plzni není žádná košer restaurace. Nejbližší se nachází v Praze (cca 100 km).

Seznam košer produktů, které je možné koupit v běžné obchodní síti je sestavován pražským rabinátem a je ke stažení na stránkách Židovské obce Praha.

Nejbližší obchod s košer potravinami je v Praze (kontaktujte předem Židovskou obec Praha), ve Vídni nebo nejpohodlnější způsob je nakupování online. Někteří z našich členů mají např. dobré zkušennosti s nakupováním na kosher4u.eu.

Přesný čas modliteb se od času v Praze liší o +4 minuty.

V plzeňských synagogách se v současnosti nekonají pravidelné ani sváteční bohoslužby. Členové obce se setkávají - obvykle jednou měsíčně - před šabatem. Toto setkání však není standardní bohoslužbou Kabalat šabat.

V Plzni není mikve. Nejbližší rituálně užívaná mikve se nachází v Praze.

Rituálně způsobilá mikve bude v Plzni zřízena během následujících 2-3 let a bude se nacházet v Rabínském domě za Velkou synagogou.

V roce 2018 uzavřelo představenstvo Židovské obce Plzeň smlouvu s panem rabínem Abrahamem Waldmanem (Brooklyn, NY) k zajištění obnovy mikve Baal Shem Tova v Ronspergu (Poběžovicích). V souladu se smluvním ujednáním bude tato mikve zřízena nejpozději do roku 2023. Více informací poskytne rav Waldman: +1-718-5222003 nebo shiewald@gmail.com.

Suka se nachází v proluce mezi Starou a Pomocnou synagogou a je veřejně přístupná během svátku Sukot.

Pro potomky

Židovský hřbitov

Hledání židovských předků
v západočeském regionu

Jak můžeme pomoci

I když bychom všem genealogům i amatérským badatelům rádi pomohli, nenachází se v našem archivu žádné matriční záznamy. Ty je možné studovat na této adrese online.
V našem archivu se nenachází ani mnoho historických materiálů s vazbou na předválečné členy naší obce.
Jedním z nejpovolanějších odborníků na dokumentaci židovských náhrobků, jejich digitalizaci a odečítání nápisů je v regionu PhDr. Chvátal z Tachovského archivnického a muzejnického spolku - TAMUS.

Jak můžete pomoci Vy

Máte-li jakoukoliv fotografii či dokument, týkající se Vašich židovských příbuzných, kteří se narodili, žili nebo zemřeli v západočeském regionu a chtěli byste jejich kopie či scany sdílet, budeme velmi rádi. Mnoho a mnoho lidí beze stopy zmizelo a jediné, co po nich zbylo je často jen jméno v seznamu - někdy dokonce ani to. Podpořte naši snahu znovu se rozpomenout na naši minulost, přivést ji k životu a pomoci nám dodat lidský rozměr "pouhým jménům v seznamu."
Na židovských hřbitovech v regionu se nachází naprostá většina hrobových míst, u nichž nemáme k dispozici naprosto žádný kontakt na osobu, která je v příbuzenském stavu k pohřbeným. Prosíme, zůstaňme v kontaktu, abychom Vás mohli kontaktovat a navrhnout Vám vzájemně výhodný koncept spolupráce na opravě a údržbě hrobu Vašich předků.
Starý židovský hřbitov v Plzni je nyní ve vlastnictví Židovské obce Plzeň. Ačkoliv byl v minulosti tento hřbitov velmi poničen a zachovalo se na něm jen pár původních náhrobků, samotná hrobová místa nebyla nikdy narušena. Pokud byl Váš příbuzný pohřben na tomto hřbitově a máte zájem o znovuosazení hrobu jednoduchým náhrobkem, prosím připojte se k naší snaze vrátit pietu a důstojnosti tomuto svatému místu.

Seznam židovských hřbitovů v západočeském regionu

uspořádáno podle..

Arnoltov
Becov
Bezdruzice
Blovice
Dlouha Ves
Dlouhy Ujezd
Dolni Lukavice
Domazlice
Drmoul
Frantiskovy Lazne
Hartmanice
Horazdovice
Hresihlavy
Hroznetin
Cheb - Medieval
Cheb - New
Chlistov
Chodova Plana - New
Chodova Plana - Old
Janovice nad Uhlavou
Karlovy Vary
Kasejovice
Klatovy
Kolinec
Koren
Kostelni Briza
Kozlany
Kynsperk nad Ohri
Lazne Kynzvart
Loket
Loucim
Lomnicka u Plesne
Luka
Marianske Lazne
Mala Sitbor
Ptenin
Mesto Touskov
Mutenin
Nejdek
Nectiny
Nove Sedliste
Nyrsko
Osek u Rokycan
Pilsen - New
Pilsen - Old
Pilsen - Medieval
Pnovany
Pobezovice u Domazlic
Podmokly
Pořejov
Poutnov
Prestice
Puclice
Rabi
Rabstejn nad Strelou
Radnice
Rokycany
Slatina
Spalene Porici
Stod
Straz u Tachova
Strazov
Stribro
Susice - New
Susice - Old
Stenovice
Svihov - New
Svihov - Old
Svojsin
Tachov - New
Tachov - Old
Telice
Teresov
Uboci
Utvina
Velhartice
Velka Sitbor
Vseruby u Plzne

Arnoldsgrün, Arnitzgrün
Bad Königswart
Blowitz, Plowycze
Bodmokl, Podmokl, Podmok, Potok
Brennporitschen
Dolní Žandov, Amonsgrün, Unter-Schandau
Drosau
Dürrmaul
Eger
Eger
Elbogen
Franzensbad
Hartmanitz
Herschihlau, Reschihlau, Reschohlau, Rzescholau
Hochpetsch, Petschau
Horaschdowitz, Horažďowitz, Horaždiowitz
Janowitz and der Angel
Karlsbad
Kassejowitz, Kassowitz
Kirchenbirk
Klattau
Klein Schüttüber
Klistau
Kolinetz, Kollinetz
Königsberg an der Eger
Koschlan
Kurschin
Kuttenplan
Kuttenplan
Langendorf
Langendörflas
Lautschim
Lichtenstadt
Marienbad
Merklín
Mies
Milíkov, Gross Schüttüber
Muttersdorf
Netschetin
Neu Zedlisch
Neudek
Neuern
Neustadtl am Klinger
Pauten
Pilsen
Pilsen
Pilsen
Piwana
Prostiboř, Döllitschen, Teltschen, Prostwerg
Přestitz, Pschestitz
Purschau
Putzlitz
Rabenstein and der Schnella
Rabi, Raby
Radnitz
Rokitzan, Rokytzan, Rockizan
Ronsperg, Ronšperk
Řebří, Schweissing, Ošelín, Leiter
Řešín, Weseritz, Rössin
Schüttenhofen
Schüttenhofen
Schwihau
Schwihau
Slatina
Staab
Stadt Tuschkau
Steingrub
Stienowitz
Tachau
Tachau
Taus
Tereschau
Uitwa
Unterlukawitz
Verušičky, Luck
Wellartitz, Welhartitz
Wossek
Wscherau 

טאכוי
ד''מ
דעליטשען ד''ש ט''ש פראסטווערג פ''ב
דראזוי
האראזדאוויצע
וואססעק
וועזעריטץ
טויס
יאנאוויטץ
לאנגענדארף
לאנגענדערפלאס
לויטשים
ליכטענשטאדט
מ''ד
מיעס
נייערן
נייצעדליש נ''צ
ניישטאדטל נ''ש
סלאטינא
פאטאק
פורשוי
פיוואנא
פילזן
פעטשוי
קאלינעטץ
קאסאוויטץ
קאשלאן
קוטטענפלאן
קורשין
קלאטוי
קליסטוי
ראבי
ראבן שטיין
ר''פ
שוויאוי
שווייסינג
שטינאוויץ
שיטטענהאפען
שערוי

Arnoltov
Bečov
Bezdružice
Blovice
Dlouhá Ves
Dlouhý Újezd
Dolní Lukavice
Domažlice
Drmoul
Františkovy Lázně
Hartmanice
Horažďovice
Hřešihlavy
Hroznětín
Cheb - Medieval
Cheb - New
Chlistov
Chodová Planá - New
Chodová Planá - Old
Janovice nad Úhlavou
Karlovy Vary
Kasejovice
Klatovy
Kolinec
Kořen
Kostelní Bříza
Kožlany
Kynšperk nad Ohří
Lázně Kynžvart
Loket
Loučim
Lomnička u Plesné
Luka
Mariánské Lázně
Malá Šiboř
Ptenín
Město Touškov
Mutěnín
Nejdek
Nečtiny
Nové Sedliště
Nýrsko
Osek u Rokycan
Plzeň - New
Plzeň - Old
Plzeň - Medieval
Pňovany
Poběžovice u Domažlic
Podmokly
Pořejov
Poutnov
Přeštice
Puclice
Rabí
Rabštejn nad Střelou
Radnice
Rokycany
Slatina
Spálené Poříčí
Stod
Stráž u Tachova
Strážov
Stříbro
Sušice - New
Sušice - Old
Svojšín
Štěnovice
Švihov - New
Švihov - Old
Tachov - New
Tachov - Old
Telice
Terešov
Úbočí
Útvina
Velhartice
Velká Šiboř
Všeruby u Plzně

EU Projekty

IROP

Projekt

Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004613

je financován Evropskou unií.


Cíl projektu: Využití potenciálu dědictví židovské kultury v České republice a realizovat projekt obnovy a využití souboru významných židovských památek v Plzni prostřednictvím zlepšení technického stavu památky, posílení ochrany a zabezpečení památek a poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb souvisejících se židovskými tématy.

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog

The Rudolf Loewy Foundation

We are sorry.
This page is currently currently under construction.

Pro členy

Přijímáme rezervace na

ŠAVUOT

do konce zbývá:


Rezervační formulář

online rezervace z pohodlí domova


AktuálněKontakt

Židovská obec Plzeň

Smetanovy sady 5
Plzeň, Česká republika
zoplzen@zoplzen.cz
+420 377 235 749


Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

									while (!deck.isInOrder()) {
										print 'Iteration ' + i;
										deck.shuffle();
										i++;
									}

								print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form