Podpořte nás

Naši činnost můžete podpořit darem na nadační účet:

Děkujeme všem, kteří se rozhodli nám pomoci a podpořili naši činnost. Velmi si toho vážíme.

Podpořené žádosti pro rok 2022

 • GOTEO
  LeChajim Plzeň: Kč 37.000,-
 • Pro Photo
  Fotografické výstavy ve Staré synagoze: Kč 75.000,-
 • Koncerty Plzeňsko
  Příběhy hudby v synagoze: Kč 15.000,-
 • o.s. ProCit
  Benefiční koncert ProCit 2022: Kč 30.000,-
 • Židovská obec Plzeň
  Večery v synagoze: Kč 67.000,-

Kontakt:

Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů pro plzeňské synagogy
Smetanovy sady 80/5
301 00 Plzeň
tel.: 377 235 749
e-mail: nrl@zoplzen.cz
IČ: 49777327
bankovní účet: 4 111 010 381/8040

Co nás definuje

... a na co jsme hrdí

 • Podporujeme opravy všech tří plzeňských synagog.
 • Podporujeme kulturní a společenské akce v plzeňských synagogách.
 • V nadační činnosti pokračujeme bez přerušení od svého založení v roce 1997.
 • Jsme stabilní a na regionální scéně etablovanou nadací.
 • Všichni členové nadace vykonávají svou činnost zdarma.
 • Roční náklady na správu nadace se pohybují v jednotkách procent výnosů nadačního kapitálu.

Nadační příspěvky

Logo nadace

Výroční zprávy

Správa nadace

Členové správní a dozorčí rady pracují pro nadaci bezplatně. Kandidáty na členy těchto rad navrhují zakladatelé nadace, tedy Židovská obec Plzeň a Statutární město Plzeň.

Správní rada nadace

 • Žáček Karel

  předseda
 • Tydlitátová Věra

  místopředsedkyně
 • Němcová Petra

 • Hájek Marcel

 • Zatloukalová Zuzana

Dozorčí rada nadace

 • Bako Vladimír

  předseda
 • Bartáková Eliška

 • Lobkowicz Jaroslav

O nadaci

Vznik a poslání nadace

Židovská obec Plzeň a město Plzeň založily 29.8.1994 nadaci na záchranu plzeňských synagog, které byly po 55 letech totalitních a nepřátelských režimů v dezolátním stavu.

Úkolem nadace je získávat a účelně rozdělovat finanční prostředky na jejich opravy, ale i kulturní a společenské využívání, neboť jejich původní užití výhradně pro náboženské účely již synagogy nemohou naplnit.

Za tímto účelem vložili do NRL oba zakladatelé první část nadačního jmění, a stát prostřednictvím Národního investičního fondu (z výnosů 1. vlny privatizace) rozdělil za účelem rozvoje občanského sektoru mezi nadace stovky milionů Kč, z nichž také NRL dostala propůjčených 2,635 mil. Kč, z jejichž přísně regulovaných výnosů mohla rozvíjet svoji činnost. V roce 2014 tyto sumy MF ČR předalo plně do majetku nadací, a nyní tvoří větší část nadačního kapitálu NRL.

Rok předtím zažila nadace kritické období kvůli nechtěnému porušení vlastního statutu, což se podařilo za pomoci bývalé předsedkyně ŽO Plzeň Evy Štixové a soudce Krajského soudu v Plzni Václava Mertla překonat a nadaci i její nadační jmění zachovat pro další činnost.

Také synagogy v Plzni jsou již dávno zachráněny, a tak v několika minulých letech podporuje nadace téměř výlučně jen kulturní počiny v synagogách. Původní název Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog byl 31.5.2021 změněn na Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů pro plzeňské synagogy.