Mobirise review

FAQ

Židovská obec Plzeň čítá 96 členů.  Téměř polovina z nich žije přímo v Plzni.

Její členové se hlásí k moderní ortodoxii, konzervativnímu či reformnímu proudu nebo smýšlí čistě sekulárně. 54% členské základy je tvořeno ženami. Průměrný věk našich členů je 61 let.

Příjem obce pochází zejména z pronájmů svého majetku a vstupného do plzeňských synagóg. Rekonstukce, opravy a údržba našich nemovitostí je ve většině případů hrazena z našich vlastních zdrojů, částečně z fundraisingu. 

Sociální program - většinou zaměřen na péči o přeživší holocaustu - je téměř plně hrazen z Claims Conference a Nadačního fondu obětem holocaustu.

V Plzni není žádná košer restaurace. Nejbližší se nachází v Praze (cca 100 km).

Seznam košer produktů, které je možné kokupit v běžné obchodní síti je sestavován pražským rabinátem a je ke stažení na stránkách Židovské obce Praha.

Nejbližší obchod s košer potravinami je v Praze (kontaktujte předem Židovskou obec Praha), ve Vídni nebo nejpohodlnější způsob je nakupování online. Někteří z našich členů mají např. dobré zkušennosti s nakupováním na kosher4u.com.

Přesný čas modliteb se od času v Praze liší o +4 minuty.
 
V plzeňských synagogách se v současnosti nekonají pravidelné ani sváteční bohoslužby. Členové obce se setkávají - obvykle jednou měsíčně - před šabatem. Toto setkání však není standardní b-hoslužbou Kabalat šabat.  

V Plzni není mikve. Nejbližší rituálně užívaná mikve se nachází v Praze.

Rituálně způsobilá mikve bude v Plzni zřízena během následujících 2-3 let a bude se nacházet v Rabínském domě za Velkou synagógou.

V roce 2018 uzavřelo představenstvo Židovské obce Plzeň smlouvu s panem rabínem Abrahamem Waldmanem (Brooklyn, NY) k zajištění obnovy mikve Baal Shem Tova v Ronspergu (Poběžovicích). V souladu se smluvním ujednáním bude tato mikve zřízena nejpozději do roku 2023. Více informací poskytne rav Waldman: +1-718-5222003 nebo shiewald@gmail.com.

Suka se nachází v proluce mezi Starou a Pomocnou synagógou a je veřejně přístupná během svátku Sukot.


Pokud je cokoliv dalšího, na co byste se chtěli zeptat...

...neváhejte nás kontaktovat

SDÍLEJTE STRÁNKU