web creation software

Projekt
Obnova Obnova Velké synagogy
a Rabínského domu v Plzni
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004613

je financován Evropskou unií.

Cíl projektu: Využití potenciálu dědictví židovské kultury v České republice a realizovat projekt obnovy a využití souboru významných židovských památek v Plzni prostřednictvím zlepšení technického stavu památky, posílení ochrany a zabezpečení památek a poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb souvisejících se židovskými tématy.